12-09-2018

Van de voorzitter

Doorgaans zie ik een nieuw schooljaar redelijk rooskleurig tegemoet. Dat is de aard van het beestje zeg maar. Alles goed voorbereid voor de zomervakantie en na een heerlijk rustperiode denk ik dan: kom maar weer op met dat nieuwe jaar. Zelfs als ik weet dat er moeilijke dingen aan zitten te komen. Zelden heb ik echter met zulke positieve verwachtingen een nieuw schooljaar tegemoet gezien, als dit jaar. Of eigenlijk de hele periode van een aantal jaren die ons te wachten staan.

Vanaf dit schooljaar barst de plannenmakerij rond de 100 miljoen voor vmbo-techniek echt los. Het dringt steeds meer tot me door hoeveel goeds we daarmee kunnen doen voor het techniekonderwijs op het vmbo in het algemeen en voor het mobiliteit en transportonderwijs in het bijzonder. Dat vraagt van ons allen extra inzet, extra meters maken, extra alertheid, extra denkkracht en innovatiekracht. Maar volgens mij kan die extra inzet volledig energieneutraal gebeuren. Misschien dat we er nog wel meer energie aan overhouden dan dat het ons kost!

Na jaren van somberen (beetje uitvergroot natuurlijk, maar dat schrijft lekker in zo’n inleidend praatje) waarin we last hadden van teruglopende leerlingaantallen en achterblijvende investeringen in het techniekonderwijs, gloort er nu hoop. Meer dan dat, er staat een enorme zak geld. Maar die moet wel goed besteed worden. Daar moeten deugdelijke plannen voor geschreven worden. Regionale plannen, met het vmbo als penvoerder. Met uw directeur als penvoerder. Om de kwaliteit van het techniekonderwijs op orde te brengen en daarna te houden. Om er ook voor te zorgen dat er tijd en ruimte is voor ontwikkeling en innovatie. Neem daarom allen alstublieft uw verantwoordelijkheid en ga het gesprek aan met uw directie, met uw bestuur, met de regio.

Laat het niet zomaar gebeuren. Bezoek samen de voorlichtingsbijeenkomsten (zie www.sterktechniekonderwijs.nl), ga samen het gesprek aan om met elkaar het beste voor onze leerlingen te zoeken en samen mooi en kwalitatief sterk M&T-onderwijs te maken. Sterk techniekonderwijs! Laat het schooljaar maar komen…

Henri van Breugel

 

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!