04-09-2019

Van de voorzitter

‘Alles gaat lukken het komende jaar’

De start van een nieuw schooljaar is altijd een bijzonder fenomeen. Alles gaat lukken het komende jaar. Gaandeweg wordt meestal duidelijk dat er wel veel lukt, maar dat er ook zaken moeten worden bijgesteld. Verwachtingen en realiteit. Een interessant samenspel. Aan het begin van schooljaar 2019-2020 zijn de verwachtingen, zeker in het technische deel van het vmbo, weer hooggespannen. Aan een aantal regio’s is de aangevraagde subsidie voor Sterk Techniekonderwijs al toegekend, een aantal andere regio’s zijn druk doende met de tweede aanvraag. Hoe dan ook, we verwachten vanaf januari 2020 allemaal met de plannen aan de slag te kunnen gaan. Mooie perspectieven wenken, zeker ook voor de scholen die het profiel Mobiliteit & Transport aanbieden.

Als platform en platformbestuur voelen we die tinteling, die gespannen verwachting. We staan klaar om ons steentje daar weer aan bij te gaan dragen. Daarin is belangenbehartiging op landelijk niveau naar overheid en brancheverenigingen een belangrijke pijler. Meer direct is het de ondersteuning die we door kennisdeling en anderszins kunnen bieden aan al onze betrokken docenten en managers. In deze eerste nieuwsbrief leest u daarover. En alles gaat lukken dit jaar!!

Henri van Breugel
Voorzitter Platform Mobiliteit en Transport

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!