08-10-2020

Uitnodiging om mee te denken met de Commissie Onderwijsbevoegdheden

Denk mee over een nieuw perspectief op het beroep van leraar tijdens de Synthetronsessies op 27 en/of 30 oktober a.s.

De sessie van 27 oktober a.s. gaat over het idee van een pedagogisch en didactische kern van het beroep van leraar, die alle leraren bindt, en daardoor bijdraagt aan de herkenbaarheid en toegankelijkheid van het beroep en de mobiliteit tussen onderwijssectoren.

De sessie van 30 oktober a.s. gaat over het idee dat leraren eenmalig hun bevoegdheid voor het beroep van leraar behalen en daarmee het beroep van leraar mogen uitoefenen.

U kunt u direct aanmelden voor een of beide sessies.