02-05-2020

Ton de Groot speciaal adviseur van de Techniekplatforms

Vernieuwing van het technisch vmbo

De afgelopen jaren hebben de platforms techniek (BWI, Techniek, PIE en M&T) nauw samengewerkt om de belangen van het technisch vmbo te behartigen. Leden van de platforms, zowel bestuursleden, medewerkers als docenten namen deel aan de discussies over de koers van het technisch vmbo en dit deden ze op basis van ervaring, expertise en kennis. Ze wilden allemaal inhoud geven aan de transitie van het technisch vmbo naar onderwijs dat ondersteunend is aan de ontwikkelingen in de maatschappij. Of dit nu is energietransitie, duurzaamheid, circulaire economie, Sterk Techniekonderwijs, invoering van moderne technieken of de promotie van het technisch onderwijs.

De platforms zijn vertegenwoordigd in het SPV, de Federatie Techniek en Vakmanschap in het vmbo, en voeren direct en indirect overleg met de VO-raad, met de docentenopleidingen i.v.m. de kwaliteit van het onderwijs, de begeleidingscommissie Sterk Techniekonderwijs, met de brancheorganisaties, met het mbo, de politiek en het ministerie. De platforms zijn bijvoorbeeld ook in overleg over “de nieuwe leerweg” en Curriculum.nu.

Continuïteit en kwaliteit

Kortom we werken samen aan de vernieuwing van het technische vmbo met als doel de technische profielen beter aan te laten sluiten bij de vraag van onze omgeving en onze leerlingen. Daarnaast is ook voortdurend aandacht gevraagd voor betere facilitering van het Techniekonderwijs, meer ondersteuning van docenten bijvoorbeeld voor bij- en nascholingen en meer mogelijkheden voor samenwerking met het bedrijfsleven. Onafhankelijke belangenbehartiging is daarbij de belangrijkste onderlegger.

Dhr. De Groot, voormalig voorzitter van het platform Techniek, nam op basis van zijn ervaring, kennis en expertise als schoolleider deel aan deze belangenbehartiging. Hij vertegenwoordigde vmbo techniek op diverse plaatsen mede namens de andere platforms. Dit heeft hij al vele jaren gedaan. Zijn kennis en ervaring en netwerk is dan ook uniek en van grote waarde.

Wij vinden het cruciaal dat hij zijn/ons werk kan voortzetten. Dit zal hij dan ook blijven doen als speciaal adviseur van de Techniekplatforms.