08-06-2020

SVOB lesboek ‘Banden en Wielen voor het onderwijs’ is klaar!

Lesboek Banden en Wielen

SVOB heeft voor de praktijk- en vmbo scholen een lesboek ontwikkeld voor het traject “Banden en Wielen” met daaraan gekoppeld een e-learning. Het nieuwe lesboek is geschikt voor VMBO, PRO en VSO scholen.

Wilt u een indruk krijgen van hoe het is geworden? Dan kunt u alvast enkele hoofdstukken inzien via het inkijkexemplaar.