09-10-2018

Sterk Techniekonderwijs

Het is alweer even geleden dat er in het regeerakkoord 100 miljoen (per jaar) beloofd is voor techniek. Intussen hebben vmbo-scholen het eerste geld ontvangen. € 1500,- per leerling in de profielen BWI, PIE en M&T en € 17,50 voor elke leerling in een beroepsgerichte leerweg van het vmbo, klas 3 en 4. Dat laatste bedrag wordt begin 2019 aangevuld met € 32,50 per leerling en is bedoeld voor het maken van plannen om techniek in de regio te versterken.

Provinciale bijeenkomsten

In oktober worden in elke provincie van Nederland informatie/werkbijeenkomsten gehouden om het ‘startschot’ te geven voor het maken van plannen. Bij die plannen moeten alle vmbo’s in de regio betrokken worden, ook scholen die geen technisch profiel aanbieden, evenals het vso en PRO. Bij het vormen van regio’s en maken van plannen kunnen scholen gratis gebruik maken van ondersteuning, om gesprekken op gang te brengen, ideeën uit te werken en vragen te beantwoorden. Kijk voor meer informatie op www.sterktechniekonderwijs.nl.

Landelijke docentennetwerkdag

Aangezien docenten van het Platform M&T uitdrukkelijk hebben aangegeven meer info te willen over de ontwikkelingen Techniekonderwijs en ook hun rol daarbij belicht willen zien, zal op de landelijke docentennetwerkdag dit onderwerp expliciet aandacht krijgen, zowel in de ochtend als in een extra workshop over dit onderwerp.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!