06-05-2020

Wekelijks STO informatie-uurtje voor vmbo docenten, coördinatoren en teamleiders

Wekelijks STO informatie-uurtje

Wilt u:

 • meer weten of een vraag stellen over Sterk Techniekonderwijs (STO), bijscholingen en bevoegdheden?
 • ervaringen uitwisselen met collega’s in het land?
 • in contact komen met STO-professionals?
 • zoeken naar mogelijkheden om vanuit uw technische profiel ook iets te kunnen betekenen voor techniekverwante scholen, bv. TL, D&P en Groen.

Sommige vragen zijn situatie gebonden, maar altijd informatief voor anderen. Vandaar dat de 3 technische vmbo-platforms op verzoek van Sterk Techniekonderwijs de krachten hebben gebundeld om de informatie-uitwisseling over STO te versterken.

Hoe?

Wekelijks vindt er een digitaal STO-spreekuur plaats: elke donderdag, 9.00 – 9.30 uur

Het eerste STO-spreekuur vindt plaats op 14 mei 2020.

Het spreekuur wordt geleid door (een van de) landelijke STO-ondersteuners, die ook betrokken zijn bij de technische platforms: PIE: Adriaan de Graaff, M&T: Lenie van Lieverloo, BWI: Leen Prins.

Voor wie?

 • Docenten, coördinatoren en teamleiders van vmbo-scholen. De ondersteuning is niet alleen voor vmbo-scholen met een techniekprofiel, maar kan ook geboden worden aan techniekverwante scholen/-afdelingen. De school hoeft niet per se lid te zijn van een van de platforms.
 • Bedrijven en organisaties die te maken hebben met techniekonderwijs.

Vragen stellen

U kunt ter plekke vragen stellen. Ook is het mogelijk om uw vraag bij uw aanmelding te vermelden; dat werkt wel zo prettig in een digitaal overleg.

Aanmelden

U meldt u aan door een e-mail te sturen naar: secretariaat@platform-pie.nl.
Geef daarbij aan:

 • wat uw achtergrond is (PIE, M&T, BWI, D&P, Groen, TL, Mbo-opleiding, bedrijf);
 • of u zich aanmeldt voor het eerstvolgende spreekuur of op een andere donderdagochtend;
 • uw eventuele vragen die u wil stellen, of personen die u wilt spreken.

Het secretariaat zorgt voor een bevestiging van uw aanmelding, inclusief de link naar het STO-spreekuur.

Ander tijdstip en informatievoorziening

 • Het is mogelijk om een verzoek in te dienen om de digitale vraagbaak op een ander tijdstip te organiseren. Bij voldoende belangstelling zullen wij hieraan meewerken.
 • Een samenvatting van de vragen en antwoorden zal worden geplaatst op de websites Platform Mobiliteit en TransportPlatform PIE en Platform BWI

N.b. De vergadering wordt opgenomen voor intern gebruik: voor ons een basis om een samenvatting te maken en ervoor te zorgen dat alle vragen die tussendoor via de berichtenoptie gesteld worden, beantwoord zijn of worden. Hebt u bezwaar tegen de opname, geef dat dan aan bij uw aanmelding.