11-10-2016

Scholing Transport en bevoegdheid M&T

Bevoegd

Nu al vele docenten VT de scholing Transport hebben gevolgd en hun certificaat hebben ontvangen, komt een aantal docenten met de vraag hoe de formaliteiten zijn rond het verkrijgen/omzetten van bevoegdheden. Moeten er nog stappen worden gezet?

Het antwoord van het ministerie OCW is simpel: Voor de situaties die zijn opgenomen in de conversietabel geldt dat als je aan de eisen voldoet, je bevoegd bent. Dus: heb je een getuigschrift waaruit blijkt dat je voldoet aan de bekwaamheidseisen voor Motorvoertuigentechniek of voertuigentechniek en heb je de door de OC gevalideerde training transport gevolgd, dan ben je bevoegd. Daar hoeft geen nieuw document voor te worden afgegeven.

Voor ontheffingen en bekwaamheidserkenningen geldt dat een aanvraag bij DUO nodig is. De precieze wijze van aanvragen en onderbouwen van het verzoek staat in de beleidsregel ontheffing benoembaarheidsvereisten en bekwaamheidserkenning vo.

Kort gezegd: de betreffende docenten zijn nu automatisch bevoegd en hoeven daar verder niets voor te doen. Ze voldoen nu aan de eisen die in de conversietabel worden genoemd, dat is voldoende.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!