07-10-2019

Samen invulling geven aan ‘Sterk Techniekonderwijs in de Regio’

Vanaf januari 2020 wordt er 100 miljoen per jaar extra geïnvesteerd in techniekonderwijs op het vmbo. In de periode 2020-2023 worden de middelen ingezet voor de uitvoering van regionale plannen van vmbo-scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en regionale overheid. De doelstelling is werken aan een duurzaam, dekkend en kwalitatief sterk technisch onderwijs. Zie de website van Sterk Techniekonderwijs.

Professionaliseren van docenten

Het platform vmbo Mobiliteit en Transport en SML willen hier graag een bijdrage aan leveren door de krachten te bundelen op het gebied van het professionaliseren van docenten. SML biedt bijscholing van mbo-docenten op het gebied van de nieuwste technieken door o.a. personenauto-importeurs aan. Om dit voor vmbo-docenten ook mogelijk te maken en bij te dragen aan “Sterk Techniekonderwijs in de regio” is vanaf heden de volgende mogelijkheid gecreëerd:

  • Mbo-docenten kunnen vmbo-docenten als introducé van een ROC meenemen naar een importeurstraining.
  • Het ROC schrijft de vmbo-docent in.
  • Voor beiden geldt dezelfde prijs à € 299,- per persoon.
  • Het is wenselijk, dat mbo- en vmbo-docent gelijktijdig aanwezig zijn op dezelfde training. Dit is geen voorwaarde.
  • SML factureert aan het aantal deelgenomen mbo- en vmbo-docenten aan het ROC en zal dit ook specificeren.
  • Het ROC is zelf verantwoordelijk deze kosten door te belasten aan het betreffende vmbo.

Wat vraagt dit van vmbo’s en mbo’s?

  • Persoonlijke relaties tussen vmbo- en mbo-docenten.
  • Afgestemde factuurrelaties tussen ROC en vmbo.
  • Pro-activiteit van vmbo- en mbo-docenten om elkaar op te zoeken en contacten te onderhouden.
  • Inschrijven op de nieuwsbrieven van SML om het trainingsaanbod te volgen. Zie inschrijfmogelijkheid onderaan de pagina op https://mobiliteitsleren.nl/

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!