07-12-2020

Resultaten van onderzoek achterstanden in vmbo beroepsgericht onderwijs

Resultaten van onderzoek achterstanden in vmbo beroepsgericht onderwijs

Bijna 1500 reacties zijn er binnengekomen op de oproep mee te doen aan het onderzoek naar de achterstanden die leerlingen hebben opgelopen door corona. Een overweldigende hoeveelheid, zeker in de periode waarin het herfstvakantie was.

Opvallendste uitkomsten:

  • Een meerderheid van de respondenten geeft aan dat leerlingen grote tot zeer grote achterstanden hebben opgelopen als gevolg van de schoolsluiting en de coronaproblemen waar we nu nog mee te maken hebben.
  • Veel respondenten geven aan dat deze achterstanden zijn opgelopen in zowel de beroepsgerichte vakken, de avo-vakken als de sociaal emotionele ontwikkeling van leerlingen.
  • Over het algemeen zijn de deelnemers aan het onderzoek van mening dat de achterstanden niet (snel) ingehaald kunnen worden.
  • Veel docenten en hun leidinggevenden zijn van mening dat aanpassingen aan de examinering noodzakelijk zijn.

Lees meer via de website van Stichting Platforms vmbo.