06-07-2020

Regiovoorzitter Zuid

Regiovoorzitter Zuid

De regiovoorzitter van Zuid-Nederland, Gertjan Deckers, heeft aangegeven een nieuwe baan en vooral een mooie uitdaging aan te gaan vanaf deze zomer. Gertjan heeft in zijn rol als regiovoorzitter 3 jaar de kar getrokken.

Wij danken Gertjan voor zijn enthousiaste en actieve betrokkenheid bij het Platform M&T en de ontwikkelingen binnen de sector Techniek/M&T. Hij heeft in toenemende verbinding met zijn M&T-collega’s in de regio belangen gesignaleerd en behartigd en uiteraard leiding gegeven aan de regionale docentennetwerkbijeenkomsten. In samenwerking met zijn collega-regiovoorzitter en de programmamanager kwam het telkens tot een goede programma-invulling van de netwerkbijeenkomsten, afgestemd op de behoeften van de docenten uit de regio. Extra inzet pleegde hij op de betrokkenheid en netwerkverbinding van organisaties en bedrijven bij de landelijke dag van ons Platform. Hij had een stevige inbreng vanuit zijn achterban op de bijeenkomsten van het Adviesnetwerk van het Platform M&T en groeide in zijn rol.

Jammer dat we afscheid hebben moeten nemen van deze regiovoorzitter. Dat hebben we op gepaste wijze gedaan in de Platformvergadering van juni jl. In de toekomst is Gertjan niet verloren voor de sector en we zullen hem zeker nog ontmoeten in een andere rol. Wij wensen Gertjan veel succes in zijn nieuwe baan!