18-01-2019

Regionale bijeenkomsten wiskunde vmbo

SLO organiseert komend voorjaar in samenwerking met de werkgroep vmbo van de Nederlandse Vereniging van Wiskundeleraren (NVvW) een drietal regionale bijeenkomsten voor docenten wiskunde uit het vmbo, het havo en het mbo en voor docenten van beroepsgerichte profielvakken in het vmbo. Aanleiding voor deze bijeenkomsten is een onderzoek dat door SLO uitgevoerd is naar de aansluiting tussen wiskunde in het vmbo met vervolgopleidingen en met beroepsgerichte profielvakken én de tussenresultaten uit het project Curriculum.nu. De resultaten van het genoemde onderzoek staan op deze website. De tussenresultaten uit het project Curriculum.nu staan op deze website. Doelstelling van de bijeenkomsten is om suggesties te verzamelen om de aansluiting van wiskunde vmbo met vervolgopleidingen en de beroepsgerichte profielvakken en onderling waar nodig te verbeteren en om de stellingnamen van de werkgroep vmbo van de NVvW ten aanzien van Curriculum.nu tegen het licht te houden.

Drie regionale bijeenkomsten

  • Eindhoven op donderdag 21 februari 2019
  • Den Haag op donderdag 7 maart 2019
  • medio april vindt er nog een bijeenkomst in Noord Nederland plaats.

Online inschrijven

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!