12-11-2020

Regiobijeenkomsten Noord en Zuid via Teams: Zorg over corona; behoefte aan contact

Regionale netwerkbijeenkomsten

Positieve reacties op het plenaire landelijke programma klonken tijdens de twee regionale netwerkbijeenkomsten (Noord en Zuid) via Teams. Er werd ook zorg geuit over de gevolgen van de corona-crisis op de voortgang van het dagelijks werk. Leerlingen lopen achterstand op en uitvoering van het gebruikelijke examenprogramma gaat zeker problemen geven. Er is nog geen toezegging dat het landelijke eindexamen net als vorig jaar geskipt zal worden. Ook de uitvoering van projecten in het kader van Sterk Techniekonderwijs wordt door corona bemoeilijkt.

In de regio Zuid bleek nog veel onduidelijkheid over de verdeling van de gelden en taakuren STO: bij de ene school zijn hiervoor uren in de jaartaak van mobiliteit en transport-docenten opgenomen, bij de ander moet het werk ‘erbij’ worden gedaan.

In de regio Noord leeft STO/M&T. Docenten zijn actief betrokken in de discussie en inspireren elkaar. Ze doen elkaar de oproep om, juist in het kader van de innovatieve ontwikkelingen M&T, STO te benutten en goed in te zetten. Ook zijn praktische tips aan elkaar gegeven over aansluiting/doorstroom vmbo-mbo; ook mogelijkheden om bij elkaar (vmbo en mbo) uitvoering te organiseren van workshops en programma-onderdelen.

Een aantal scholen hebben zich opgegeven om de nieuwe leerweg GLTL M&T te gaan ontwikkelen. Het Platform M&T neemt einde van dit jaar graag contact op met deze scholen, zodat ook de rest van de scholen goed op de hoogte wordt gehouden over dit onderwerp.

Het nieuwe conceptjaarprogramma van het Platform M&T is gepresenteerd. De definitieve versie volgt in het begin van 2021.

Er is een grote behoefte bij elkaar in de keuken te kijken, maar ook dit stagneert door corona. Veel deelnemers hopen in de toekomst weer met enthousiasme deel te kunnen nemen aan netwerkbijeenkomsten op scholen. Tot die tijd moet de communicatie online worden verbeterd. In de regio Noord is al een WhatsApp actief waar docenten elkaar kunnen bevragen en tips geven. In de regio Zuid gaat de nieuwe regio coördinator Erwin Heuvelmans een Teams-omgeving opzetten om de communicatie beter op te kunnen pakken en betrokkenheid bij het platform te vergroten.