21-12-2021

Regels rond examens 2022 aangepast

Regels rond examens 2022 aangepast

Afgelopen vrijdag heeft minister Slob besloten de regels rond de examens 2022 aan te passen. Dit betekent dat in de komende examenperiode:

  • de helft van het profielvak afgesloten wordt met een CSPE. De andere helft van het profielvak wordt met een SE afgesloten. In het servicedocument bij de brief van minister Slob is per profiel aangegeven welke onderdelen afgesloten worden met een CSPE.
    Over deze regel zijn nog veel vragen, bijv. rond de berekening van het eindcijfer voor het profielvak en de manier waarop SE’s vorm moeten krijgen. Op deze vragen proberen we op korte termijn antwoord te krijgen.
  • de centrale examens gespreid kunnen worden over twee tijdvakken. Dit geldt vooral voor leerlingen in de GL en de TL. Voor BB en KB leerlingen staat de periode waarin ze flex-examen kunnen doen open vanaf begin april. Het beroepsgerichte profiel kan vanaf 16 februari.
  • leerlingen twee vakken kunnen herkansen.

Het lijkt niet mogelijk om alle leerlingen gelijk uitslag van het examen te geven. Dat betekent dat vmbo-leerlingen pas op 15 juni te horen krijgen of ze geslaagd zijn. Andere leerlingen krijgen de uitslag op 9 juni.

SPV organiseert een informatiewebinar over de aangepaste examens op 26 januari 2022.

Lees meer op de website van SPV
Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!