23-11-2020

Profielvak ook dit jaar afgesloten met een SE

CSPE 2021 wordt SE

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek naar achterstanden én signalen uit het vmbo-veld, heeft minister Slob besloten ook in 2021 het CSPE te vervangen door SE’s. In tegenstelling tot vorig jaar wordt het CSPE dit jaar wel beschikbaar gesteld, maar is het aan scholen te bepalen wanneer welk deel van het CSPE afgenomen wordt.

De komende weken wordt uitgewerkt hoe een en ander precies vorm gaat krijgen. Examensecretarissen worden hierover door CvTE geïnformeerd. Stichting Platforms VMBO informeert de docenten beroepsgerichte programma’s, in nauwe samenwerking met de afzonderlijke platforms. De informatie zal verlopen via de website van SPV.