01-03-2021

Praktijkgericht programma M&T

Praktijkgericht programma M&T in de nieuwe leerweg

Het merendeel van de vmbo-scholen met een GL-leerweg M&T  was aanwezig op een M&T-klankbordbijeenkomst op 11 februari ’21, die over de ontwikkeling van het Praktijkgericht Programma M&T voor de nieuwe leerweg ging. Het gezelschap was gemêleerd: zowel docenten alsook teamleiders en directeuren van scholen sloten aan bij deze online-bijeenkomst. Ook SLO, de pilotschool voor M&T en de Vmbo-ontwikkeldocenten waren aanwezig om met elkaar constructief samen op te denken. Het veld is duidelijk geïnteresseerd in deze nieuwe ontwikkeling.

Een schets van de context ontwikkeling Praktijkgericht Programma M&T tot dit moment

Uitgangspunt is dat er een nieuw Praktijkgericht programma M&T komt en dat we samen met het onderwijsveld constructief met elkaar optrekken in deze ontwikkeling. Deze ontwikkeling is belangrijk, omdat er vanuit de arbeidsmarkt toenemende vraag is naar afgestudeerde Niveau-4 leerlingen en dus op het vmbo deze doelgroep zich ook goed moet kunnen oriënteren op hun verdere schoolloopbaan. Belangrijk ook, om deze doelgroep te bedienen met een kwalitatief goed Praktijkgericht Programma M&T.  Daarvoor is ook afstemming nodig met het Mbo en het bedrijfsleven.

Rob Abbenhuis van SLO schetste de ontwikkelingen van het Praktijkgericht Programma tot dit moment. M&T heeft als enige licentie gebonden programma een start gemaakt en er lag dan ook een conceptstartdocument voor. Daarna willen we graag doorgaan en ‘afronden’ zoals gepland tot een conceptversie examenprogramma. Intussen zal met de pilotscholen/Platform M&T/SPV en Platform-TL  in overleg over de voortgang (wensen, mogelijkheden) worden doorgesproken.

Inhoudelijk Kader Praktijkgericht Programma M&T

Daarna nam Jan te Napel van SLO de presentatie op zich voor een korte inleiding op het inhoudelijke kader. De karakteristieken van het programma kwamen aan bod. Met name klonk dat het praktijkgericht programma bestaat uit praktische, realistische opdrachten uit te voeren in en buiten de school. ‘Praktisch en realistisch’ betekent dat in alle gevallen er betrokkenheid is van buiten de school (bedrijfsleven, instellingen, overheden, vervolgonderwijs) bij minimaal de totstandkoming van het onderwijsprogramma en de opdrachten.

Ook het startdocument, dat alle deelnemers van tevoren was toegestuurd, werd kort nog eens toegelicht.

Om de bijeenkomst effectief te richten was de deelnemers gevraagd van te voren een vragenlijst te beantwoorden. Daarop was een goede respons gekomen, dus we konden vanuit een gezamenlijk M&T-document alle vragen nog eens doorlopen en onderdelen verhelderen. Dit gezamenlijke product is naar SLO gestuurd.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!