08-06-2020

Op zoek naar een nieuwe regiovoorzitter Zuid

“Er kwam een mooie nieuwe uitdaging op mijn pad. Die heb ik met beide handen aangegrepen. Ik blijf behouden voor de sector M&T. Binnen het Platform M&T begon ik goed mijn draai te vinden als regiovoorzitter en heb veel geleerd binnen het Platform M&T. Een woord van dank aan mijn collegae in de organisatie van het platform Mobiliteit en Transport en niet te vergeten alle betrokken docenten waarmee ik de afgelopen jaren heb mogen samenwerken. Ik wens mijn opvolger veel succes!”, zo spreekt de huidige regiovoorzitter Gertjan Deckers, die een kleine 3 jaar deze functie voor het Platform M&T vervult. Uiteraard heeft het Platform M&T begrip voor zijn keuze en doet daarom een oproep voor kandidaten, die ervoor voelen om zo’n taak op zich te nemen.

Wat verwacht het Platform M&T van een regiovoorzitter? Onze voorkeur gaat uit naar iemand die:

  • Enthousiast en actief betrokken is bij de ontwikkelingen binnen het VMBO / sector Techniek / M&T
  • Lesgeeft op het VMBO Profiel M&T ( liefst leerjaar 3 en 4)
  • Actief mee vormgeeft aan innovatieve ontwikkelingen in zijn eigen STO-regio
  • In verbinding met zijn eigen M&T collega’s in de regio de belangen wil en kan behartigen
  • Leiding kan geven aan de regionale docentennetwerkbijeenkomsten
  • In samenwerking met de andere regiovoorzitter komt tot een goede programma-invulling van de netwerkbijeenkomsten, afgestemd op de behoeften van de docenten uit de regio
  • Vanuit betrokkenheid inbreng heeft op de landelijke platformvergaderingen
  • Tijd wil investeren

In een vacatie- en reiskostenvergoeding is voorzien.

Bent u geïnteresseerd? Laat het dan (vóór 19 juni 2020) weten via secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl