06-07-2020

Op zoek naar constructeur examens vmbo mobiliteit en transport

Op zoek naar constructeur examens vmbo mobiliteit en transport

Bent u een creatieve en vakbekwame docent, die graag met de vakinhoud en toetsing bezig is? Bent u goed in het stellen van de juiste vragen? En bent u zo snel mogelijk beschikbaar? Dan gaat Cito graag met u in gesprek! Voor de constructiegroepen centrale examens is Cito op zoek naar een constructeur examens vmbo mobiliteit en transport.

Bij Cito staat de vraag centraal. Voor een constructeur is dat de vraag welke kennis of vaardigheid er precies getoetst wordt. Welke opgave het best past bij het niveau van de leerling die de toets afneemt. En hoe u vragen kunt laten aansluiten bij de belevingswereld van de examenkandidaten. Met het antwoord op die vragen construeert en reviseert u opgaven, grotendeels vanuit huis. Eens in de 4 tot 6 weken (7 à 8 keer per jaar) komen de leden van de constructiegroep bij elkaar om de productie en voortgang te bespreken. Het deelnemen aan een constructiegroep neemt ongeveer 3-6 uur per week in beslag. Als constructeur werkt u mee aan de ontwikkeling van de examens mobiliteit en transport vmbo. Met uw vakkennis en veldervaring draagt u bij aan goed onderbouwde, landelijke examens, die inzichtelijk maken wat een leerling kan.

Gezocht

Voor deze functie is Cito op zoek naar een creatieve en vakbekwame docent. Daarnaast vragen ze dat u:

  • werkt als docent in het vmbo en lesgeeft in het vak mobiliteit en transport;
  • vakinhoudelijk sterk bent en beschikt over een lesbevoegdheid;
  • recente ervaring hebt met examenklassen vmbo;
  • ervaring hebt met Word en relevante vakgerichte software en bereid bent om digitaal samen te werken (bijvoorbeeld via Citoshare (Sharepoint) en Teams);
  • geen (co-)auteur bent van een onderwijsmethode.

Nog vragen?

Voor meer informatie kunt u mailen naar de toetsdeskundige mobiliteit en transport Tom Damen: tom.damen@cito.nl. Hij is ook telefonisch te bereiken op (06) 48 33 85 05.

Wilt u solliciteren?

Mail dan uw cv met een korte motivering bij voorkeur vóór 31 juli 2020 naar CTE-BEM@cito.nl, gericht aan Ans Wolters.