21-12-2021

Ontwikkeling licentiegebonden praktijkprogramma M&T

Ontwikkeling licentiegebonden praktijkprogramma M&T

Naast de licentievrije programma’s worden dit schooljaar ook zes licentiegebonden programma’s ontwikkeld. Het gaat hierbij om de programma’s Groen, Bouwen, wonen en interieur (BWI), Horeca, bakkerij en recreatie (HBR), Media, vormgeving en ICT (MVI), Produceren, installeren en energie (PIE) en Mobiliteit en transport (M&T). Voor de invulling van de praktijkgerichte programma’s werkt SLO nauw samen met docentontwikkelgroepen, die bestaan uit drie vmbo-docenten (2 uit GL/ één uit TL), twee mbo-docenten en één havo-docent.

Momenteel wordt vanuit het Platform M&T met SLO gesproken over het startdocument M&T. Dit zal het kader gaan vormen voor de concept-examenprogramma’s. De opdracht van de ontwikkelgroep is om gedurende het schooljaar 2021-2022 te komen tot concept-examenprogramma’s voor bovenstaande praktijkgerichte programma’s. In het voorjaar zal een eerste concept praktijkgericht programma worden opgeleverd. Per programma worden zes pilotscholen betrokken. Voor M&T zijn reeds 4 pilotscholen aangemeld. Er is dus nog plaats voor 2. Als uw school daarvoor interesse heeft, dan kunt u zich vast melden bij het Platform M&T. Vanaf het schooljaar 2022-2023 beproeven de pilotscholen de examenprogramma’s in de praktijk.

Om de ontwikkelingen van het nieuwe praktijkprogramma M&T goed te volgen, heeft het Platform M&T het afgelopen jaar reeds klankbordbijeenkomsten ingericht. Het maakt kennisdeling met een bredere doelgroep scholen mogelijk, bevordert de betrokkenheid en vergroot de draagvlakontwikkeling van het scholenveld M&T. Het komend jaar zal dit klankbordconstruct worden doorgezet. Bijeenkomsten worden gepland in overleg met SLO.

We blijven u de komende tijd over de ontwikkelingen informeren.

 

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!