20-09-2021

Onderzoek naar vertraging van vmbo-leerlingen in coronatijd

Onderzoek vertraging vmbo-leerlingen

Stichting Platforms VMBO voert dit jaar, in opdracht van OCW, een onderzoek uit naar de vertraging van de huidige vierdejaars vmbo-leerlingen als gevolg van corona. De uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om te bepalen welke eventuele aanvullende maatregelen nodig zijn in de examinering van de basis-, kaderberoepsgerichte en gemengde leerweg.

SPV roept de volgende twee groepen op de vragenlijst in te vullen:

  • docenten beroepsgericht – werkzaam in vmbo en vso –
  • leidinggevenden van vmbo-docenten

Deelnemen

De vragenlijsten kunnen tot 12 oktober ingevuld worden. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 15 minuten.

Meer informatie en deelnemen aan het onderzoek

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!