14-10-2021

Onderwijsbevoegdheden

Onderwijsbevoegdheden

In de vorige nieuwsbrief is al aandacht besteed aan routes die bewandeld kunnen worden voor een lesbevoegdheid M&T.

Om les te mogen geven op het vmbo moet je als docent beschikken over een tweedegraads bevoegdheid. Dit blijkt in de praktijk geen vanzelfsprekendheid te zijn. Ondanks dat er in totaal maar liefst 384 routes zijn naar docentschap, is niet voor alle vakken binnen het technische vmbo een specifieke lerarenopleiding te volgen. Daarnaast is er sinds de invoering van de nieuwe profielen in het vmbo in 2016 een nieuwe uitdaging bijgekomen: de ‘oude’ bevoegdheden van de techniekdocenten pasten niet meer een-op-een op de nieuwe vakken.

Dit zorgt nog steeds voor grote uitdagingen. In dit artikel geven we een overzicht van de huidige stand van zaken en actuele ontwikkelingen rondom het bevoegdhedenvraagstuk, voor zover ze betrekking hebben op de technische beroepsgerichte programma’s van het vmbo.

Het is hierbij ook goed om in gedachten te houden dat een volledige bevoegdheid niet het doel hoeft te zijn voor iedereen die in het onderwijs werkt. Zeker in het technische vmbo kunnen instructeurs, gastdocenten, onderwijsassistenten en -ondersteuners een zéér waardevolle bijdrage aan het onderwijs leveren.

 

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!