12-11-2020

Nieuw Kwalificatiedossier (MBO) voertuigen en mobiele werktuigen bijna gereed

Kwalificatiedossier

Het onderhoud aan het MBO-dossier Voertuigen en mobiele werktuigen zit inmiddels in de eindfase. Doel is om 1 januari 2021 het nieuwe dossier vast te stellen. Waarbij het dossier ingangsdatum augustus 2021 krijgt.

In het nieuwe kwalificatiedossier zijn de volgende contexten opgenomen: autotechniek, bedrijfswagens, mobiele werktuigen en gemotoriseerde tweewielers. Voor elk niveau is er 1 kwalificatie, die opleidt voor een of meerdere van deze beroepscontexten.

Momenteel zijn enkele vmbo-docenten M&T betrokken met het oog op de goede aansluiting / doorstroom Profiel M&T en het nieuwe MBO-KD.