12-11-2020

Nieuw keuzevak ‘Elektrische voertuigen’

Netwerkdag Platform M&T-op-afstand

De presentatie van Jan ten Napel van het Vechtdal College, projectleider Sterk Techniekonderwijs in Noordwest-Overijssel, sloot prima aan op het toekomstbeeld van ‘Werkplaats op Weg’. De opmars van de elektrische auto is niet meer te stuiten en dat moet zich uiteraard ook vertalen in het onderwijsprogramma. Op het Vechtdal College is hard gewerkt aan het opzetten van een nieuwe keuzevak: Elektrische Voertuigen. “Het is een langdurig proces, maar we zijn er nu een heel eind mee. Heel veel materiaal ligt er al en we krijgen er veel positieve reacties op. Het is een behoorlijke organisatie geweest, waarbij veel partijen betrokken zijn, maar we verwachten binnenkort positief advies van DUO.”

Nieuw keuzevak

Uiteindelijk zal er een compleet nieuw keuzevak met programmering beschikbaar zijn. De verwachting is dat maart-april 2021 een demoversie van de methode beschikbaar is en dat er met ingang van augustus 2021 landelijke erkenning voor het keuzevak is. Dan komt ook de definitieve versie van de methode beschikbaar.

Methode

De methode bevat praktijkopdrachten als componentherkenning, spanningsvrij schakelen, isolatiemeting aan losse componenten, schema tekenen HV-aansluitingen, schema tekenen veiligheidslijn en uitlezen voertuigdata. Jan ten Napel en zijn collega Jeroen Willems lieten enkele voorbeeld-praktijkopdrachten zien, waarvoor o.a. een HoloLens en een leermodel van een e-Golf zijn aangeschaft. “We hebben dat gerealiseerd met de middelen van Sterk Techniekonderwijs en dat maakt dit voor vmbo-scholen ook bereikbaar.”

Opdrachten

Er is een grote variatie aan opdrachten. Net als in andere modules en praktijkopdrachten kunnen vier tot zes leerlingen dit keuzevak gelijktijdig volgen. Nadere informatie over bijvoorbeeld leermiddelen, aanschafmogelijkheden voor apparatuur en docententrainingen komt te zijner tijd via het Platform M&T beschikbaar. “Het zou zo maar eens kunnen zijn dat dit richting het profiel gaat schuiven”, concludeerde voorzitter Henri van Breugel na deze presentatie.