12-11-2020

Netwerkdag Platform M&T-op-afstand: ‘Automonteur steeds meer ict’er’

Netwerkdag Platform M&T-op-afstand

Arno van der Steen van ‘Werkplaats op Weg’ (HAN): “Automonteur steeds meer ict’er”

Het wagenpark van de toekomst groeit tot 2030 nog steeds licht, maar het aandeel van elektrische auto’s neemt sterk toe. De auto wordt steeds meer een iPad op wielen, vol software en sensoren die vaak op afstand geanalyseerd en aangepast kunnen worden. De hoeveelheid werkuren in de garages zal enorm afnemen en dat  leidt tot een sterke vermindering van het aantal werkplaatsen en medewerkers. Innovatie is troef: in de toekomst is een ander type monteur nodig, eerder een ict’er dan de traditionele sleutelaar. De huidige automonteur wordt – met enige overdrijving misschien – de ‘klompenmaker van de toekomst’.

Projectleider Arno van der Steen van Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) schetste met dit beeld in zijn presentatie op de netwerkdag een toekomst vol vernieuwing. Het is gebaseerd op het omvangrijke onderzoeksproject ‘WoW! Werkplaats op Weg’. “Natuurlijk zal er ook behoefte blijven aan wat lager geschoolde monteurs, want wielen, remblokken en schokdempers blijven, maar verder verandert er enorm veel. Ik denk dat de hoger opgeleide automonteurs in de toekomst misschien wel intensiever met de computer bezig zijn dan ict’ers”, aldus Van der Steen.

Onderzoeksrapportage

In de onderzoeksrapportage zijn de ontwikkelingen in de branche samengevat in vier begrippen die samen de afkorting CASE vormen:

  • Connectiviteit: de auto is met alles en iedereen verbonden, met de fabrikant, de dealer, de garage, de weg, andere auto’s en providers. Privacy kan soms in het geding zijn.
  • Autonoom rijden: auto’s maken gebruik van geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS), Advanced Driver Assistance Systems, die in belang zullen toenemen. Ze dragen niet altijd bij aan de veiligheid, terwijl dat wel de bedoeling is. De geavanceerde techniek wordt aangestuurd door vijf verschillende sensoren die onderling samenwerken. ADAS-controle zal wellicht opgenomen moeten worden in de APK.
  • Auto delen: delen is het nieuwe bezitten en ook op vervoersgebied zijn er al veel deelsystemen. Dit zal naar verwachting groeien en de autorijder zal in de toekomst lang niet altijd de eigenaar van de auto zijn en zelfstandig beslissen over onderhoud en reparatie.
  • Elektrificatie: het aantal elektrische auto’s neemt sterk toe. Dat heeft een enorme invloed op de hoeveelheid werk in de werkplaats.

De onderzoekers zien – op basis van die bovengenoemde ontwikkelingen – in de toekomst zes types garages ontstaan: Zero Change (traditionele bedrijfstype), Eenvoud is King (gespecialiseerd op eenvoudig werk of juist op moeilijk diagnostisch werk), DigiDigiDigi (complexe diagnose en analyse, vaak op afstand), Voruut op Weg (mobiele werkplaats die de klant opzoekt), Service, that’s it (wagenparkbeheerder/fleetowner die onderhoud neerlegt bij een ander) en United we stand strong (online werkende multi-vendor die werkzaamheden van een groot aantal aangesloten garages aanbiedt).

Alles over het onderzoek en de uitkomsten: www.werkplaatsopweg.nl

Het toekomstbeeld samengevat?