16-03-2020

Regionale docentenbijeenkomsten maart 2020

Docentennetwerkbijeenkomsten 4 en 5 maart 2020

De opkomst van geïnteresseerde docenten M&T op onze regionale docentennetwerkbijeenkomsten was héél goed. Ook konden we een aantal nieuwe collega’s verwelkomen, vers aangesloten bij het Platform M&T. Een korte impressie van de bijeenkomsten:

Platformaangelegenheden

Platformaangelegenheden vormen een vast onderdeel op onze bijeenkomsten. Alle scholen hebben de Flyer “Het platform is er voor u” 2020 toegestuurd gekregen. Het bevat het jaarthema en het activiteitenplan voor 2020. Er is een oproep aan de docenten gedaan deze flyer met elkaar, met de teamleider/met de directie te bespreken (nodig ze ook uit voor de managementbijeenkomsten!). Zo is voor iedereen duidelijk hoe het Platform georganiseerd is, welke belangen op landelijk niveau behartigd worden en welke dienstverlening de scholen/docenten kunnen verwachten. Maak er gebruik van!

Het Platform M&T doet een oproep  voor versterking van de vertegenwoordigers vanuit vmbo-directies in de Adviesraad van het Platform M&T. Vragen en/of aanmeldingen via secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl.

Nog niet alle scholen die in ons land M&T aanbieden zijn ook lid. Docenten willen hun ambassadeurschap actief oppakken en geven aan bereid te zijn om hun collega’s in de regio, die ze niet zien op de platformbijeenkomsten, te enthousiasmeren om aan te sluiten bij het Platform M&T. Krachtenbundeling geeft meerwaarde en rijkere kennisdeling. Uiteraard zijn ze van harte welkom!

Inhoudelijk

Inhoudelijk is stilgestaan bij het ontwikkelen van een mogelijk nieuw Keuzevak Mobiele Werktuigen.

Docenten geven aan, dat het huidige keuzevak voldoende ruimte biedt, maar dat zij toch graag ook willen oriënteren op het ontwikkelen van een nieuw keuzevak in dit kader. Er zijn 4 docenten die zich hebben gemeld om voor de eerste idee-vorming hierover bij elkaar willen komen i.s.m. TIM, het Platform van de Mobiele Werktuigen.

Volgend jaar: flexibele bijeenkomsten

Ook is er een concrete suggestie gedaan voor een invulling van de flexibele bijeenkomsten volgend jaar: docenten willen gericht met elkaar praktijkopdrachten en toetsen van de keuzevakken met elkaar uitwisselen en aanscherpen.

Bijscholing vmbo

Bijscholing Vmbo kan de komende jaren worden doorgezet. Desgevraagd geven de docenten aan, dat met name ingezet moet worden op innovatieve scholing. Houdt de website weer in de gaten!  Geef ook uw belangstelling vast aan!

Sterk Techniekonderwijs

Natuurlijk was er ook aandacht voor het jaarthema: Sterk Techniekonderwijs: toegankelijk en dekkend aanbod M&T in elke regio!

Aan de orde waren de diversiteit in betrokkenheid van de docenten, aanvullend aanbod in de programmering voor nieuwe doelgroepen in techniek/M&T-aanbod, de ontwikkeling van nieuwe keuzevakken, de kansen die de nieuwe leerweg GLTL biedt en de bevoegdheden van nieuw aan te stellen personeel in het profiel. Ook werden goodpractices gedeeld.

Inhoudelijk thema

Inhoudelijk thema in deze bijeenkomsten was het onderzoek “meten is weten”.

Nicolle Heffels en George van Ederen verzorgden, in opdracht van OOMT, een presentatie, die ons meer inzicht gaf in de wijze waarop onze leerlingen in het MBO leren. Er was veel herkenning bij de docenten en er ontstonden levendige discussies. Ken je leerlingen! Een bijzonder relevant onderwerp!