08-06-2020

M&T bijeenkomsten in coronatijd

Geplande M&T activiteiten

Het is alweer bijna 3 maanden geleden dat ons onderwijs zich moest gaan richten op ‘de nieuwe werkelijkheid’. De tijd gaat razendsnel en heeft geleid tot veel veranderingen. Het Platform M&T had net de regionale bijeenkomsten van maart achter zich en daarna volgde gelukkig een periode met niet zo veel geplande activiteiten in het scholenveld. In juni gaan onze vergaderingen digitaal door.

Professionaliseringsactiviteiten op locatie kunnen echter niet allemaal doorgaan, omdat niet altijd aan de veiligheidseisen kan worden voldaan. Onze nieuwsbrieven blijft u ontvangen en we zijn uiteraard ook beschikbaar voor uw vragen. Nieuw is het opgepakte initiatief van het STO-informatie-uurtje elke 2 weken op de donderdagochtend. Daar wordt goed gebruik van gemaakt en daar vindt waardevolle kennisdeling en uitwisseling van ervaringen plaats. Voor een korte terugblik hierop zie de FAQ pagina. U bent van harte welkom!