27-04-2019

Monitor invoering beroepsgerichte vakken in het vmbo

Wat vindt u van de vernieuwde beroepsgerichte programma’s?

SLO is op zoek naar docenten en vierdejaars leerlingen van het beroepsgerichte vak M&T die een vragenlijst in willen vullen. Daarmee helpt u de invoering van het vak te evalueren.

Vragen die we voor het derde jaar graag samen met u willen beantwoorden zijn: Hoe verloopt de invoering? Wat betekent de vernieuwing voor u en uw leerlingen? Hiermee krijgt SLO zicht op hoe de invoering van het beroepsgerichte vak M&T zich ontwikkelt en wat nog extra aandacht verdient, zodat waar nodig aanvullende acties ingezet kunnen worden. Uw mening telt!

Doet u mee?

Alle gegevens worden anoniem verwerkt. Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 20 tot 25 minuten. Onder de docenten en leerlingen worden een aantal cadeaubonnen verloot.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!