22-03-2021

MBO-nieuws: vernieuwing kwalificatiedossiers

De mobiliteitsbranche is volop in beweging. De urgentie om tot vernieuwing van het onderwijs te komen wordt nadrukkelijk gevoeld, zowel door het onderwijs als de brancheorganisaties. Belangrijk was om te streven naar een flexibel dossier, met profielen op niveau. Dus één uitstroomprofiel op niveau 2, één profiel op niveau 3 en één profiel op niveau 4.

Doelen bij het onderhoud waren een flexibeler dossier dat het mogelijk maakt dat:

  • technologische ontwikkelingen makkelijker een plaats in het onderwijs krijgen;
  • maatwerk mogelijk is.

Het onderhoud heeft geleid tot een nieuwe opbouw van de kwalificatiedossiers. Om ook in de toekomst goed vorm te geven aan de inhoudelijke doorlopende leerlijnen vmbo-mbo zijn de oude en nieuwe kwalificatiedossiers naast elkaar gezet.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!