26-05-2021

Managementbijeenkomst Platform M&T en PIE 2 juli

Managementbijeenkomst Platform M&T en PIE 2 juli

Op vrijdagmiddag 2 juli wordt weer een online managementbijeenkomst georganiseerd. Actuele ontwikkelingen (zoals de invoering van de nieuwe keuzevakken in de profielen M&T en PIE, de modernisering van de examenprogramma’s, de ontwikkeling van de nieuwe praktijkgerichte leerweg M&T en STO-kennisdeling) vormen de agenda voor deze bijeenkomst. Uitwisseling van kennis, ervaringen en elkaar praktische oplossingen aanreiken vormen het doel.

Aanmelden

Belangstellende scholen kunnen zich aanmelden via ons secretariaat per mail: secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl
Een programma van deze bijeenkomst volgt na aanmelding.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!