13-09-2021

Lesbevoegdheid M&T

Zijn er richtlijnen voor een tweedegraadsbevoegdheid M&T?

In aanloop naar dit nieuwe schooljaar zijn er weer een aantal wisselingen van de wacht op de scholen bij het profiel Mobiliteit & Transport. Daarom komt deze vraag regelmatig terug. Het antwoord is: ja. Download het document met de tweedegraads bevoegdheidseisen. Let wel, het betreft een richtinggevend document; maatwerk is beter.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!