15-01-2019

Jaarprogramma 2019

Activiteiten Platform Mobiliteit en Transport

Welke activiteiten organiseert het Platform Mobiliteit en Transport? Hoe ziet de dienstverlening eruit? Waarvoor maken we ons sterk? Hoe zijn we georganiseerd?

Het jaarprogramma 2019 zal binnenkort naar alle bij het Platform M&T aangesloten scholen worden gestuurd. Het overzicht geeft inzicht in wat het Platform M&T voor de aangesloten scholen doet in 2019. Wij hopen hiermee te voldoen aan de wensen voor de dienstverlening van het komende jaar.

Ledeninfo

In de eerste week van februari hebben alle leden van het platform M&T een ledeninfo-brief ontvangen. Mocht u er nog niet aan zijn toegekomen deze goed te lezen, toch de suggestie om dat niet te vergeten!

Website rubriek vraag & aanbod

Regelmatig bereiken ons vragen vanuit de praktijk van de scholen. Om die reden heeft het Platform M&T een nieuwe rubriek toegevoegd op de website: vraag en aanbod.

Hierop kunnen vacatures geplaatst worden, tips en ideeën worden gevraagd, maar ook kunnen we voor elkaar van betekenis zijn in het verbinden in onze netwerken. Maak er gebruik van!

Belangrijke data

Mocht u nog geen lid zijn, maar al wel geïnteresseerd zijn of nader op de hoogte worden gebracht van onze dienstverlening, laat het ons weten via secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl
Noteer in ieder geval alle belangrijke data van dit jaar in uw agenda en geef ze ook door aan uw teamleider of directeur. U kunt niet gemist worden!

Heeft u een vraag

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!