11-09-2017

inventarisatie stageplekken voor mbo docenten op vmbo-scholen

Er zijn vragen gesteld naar de mogelijkheid voor stageplekken van MBO-docenten op vmbo-scholen. Dit in het kader van kennismaken met elkaars onderwijs en versterking van het netwerk in de regio. Mocht u uw onderwijspraktijk open willen stellen voor zo’n docentenstage, dan gelieve dit door te geven aan l.vanlieverloo@kpcgroep.nl.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!

© 2018 - Platform Mobiliteit en Transport