20-11-2019

Inspirerende bijeenkomst docentennetwerk Platform Mobiliteit en Transport

‘Doen, doen, doen’, dat is het doel

De enorme behoefte aan technici – ook in de sector Mobiliteit en Transport – vraagt een nog sterkere samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven. “Doen, doen, doen, laat de leerlingen ervaren en leren door te doen. Het is de enige manier om jongeren enthousiast te krijgen voor techniek. En dat kunnen de scholen niet alleen”, zei Joost van Elten, betrokken bij Sterk Techniekonderwijs in Amsterdam. Zo’n 85 docenten uit vmbo en mbo lieten zich op donderdag 7 november 2019 inspireren tijdens de landelijke docentennetwerkbijeenkomst van Platform Mobiliteit en Transport. De locatie – gebouw NexTechnician in Amsterdam – kon als goed voorbeeld dienen voor de ‘doen, doen, doen’-aanpak.

Het is een inspirerende leer- en werkomgeving van onderwijs en bedrijven in de mobiliteitstechniek, ontwikkeld door ROC van Amsterdam en tal van private partijen, ondersteund door de gemeente. De coöperatievorm staat borg voor een optimale samenwerking tussen onderwijs en bedrijven in NexTechnician, vertelde projectleider Jacques Neefs. Alle vmbo-leerlingen (ook uit niet technische richtingen) zijn er welkom voor praktijkgericht onderwijs, doe-activiteiten en oriëntatie. Het gebouw en de bijbehorende online community bieden tevens mogelijkheden voor (bij)scholing van medewerkers van de bedrijven. “Hard nodig, want de veranderingen in vervoer en mobiliteit gaan heel snel. Scholen en bedrijven kunnen hier samen ondernemen en experimenteren.”

STO Amsterdam

De nood bij de bedrijven in Amsterdam is hoog, benadrukte Joost van Elten. Er is een enorme behoefte aan technische medewerkers. En op dit moment bieden slechts vier vmbo scholen een technische richting aan. Samen hebben ze 250 leerlingen in een technisch gerichte opleiding. De Amsterdamse aanpak in Sterk Techniekonderwijs (STO) is daarom behoorlijk vergaand. De vier vmbo-scholen gaan samen in één hypermoderne vmbo-school voor techniek (werknaam: TechSchool), die nauw gaat samenwerken met de drie mbo instellingen en het bedrijfsleven in Amsterdam, zodat een werkelijk doorlopende leerlijn kan ontstaan. Tegelijkertijd komt er voor de onderbouw van alle vmbo-scholen een techniekprogramma (LOB) dat moet leiden tot meer instroom in de technische opleidingen in de bovenbouw. “Ook in het basisonderwijs gaan we veel meer techniek aanbieden”, aldus Van Elten. “Nu maken slechts 70 van de 210 basisscholen gebruik van de mogelijkheden die er zijn.” Ook het gebouw NexTechnician kan een grote rol spelen in die nieuwe opzet. Iedereen is er welkom. “De muren tussen de diverse scholen en tussen onderwijs en bedrijfsleven moeten eruit.”

Aanbod branches

Daarna gaven vertegenwoordigers van verscheidene brancheorganisaties aan wat ze te bieden hebben aan ondersteuning voor de docenten. Dat varieerde van stagemogelijkheden, doe activiteiten, gastlessen, bedrijfsbezoeken, websites en andere wervingsmogelijkheden (bekijk een handzaam overzicht). “We hebben elkaar heel hard nodig, daarom geven we de brancheorganisaties vandaag alle ruimte om de verbinding te leggen”, zo had voorzitter Henri van Breugel van het landelijk platform in zijn openingswoord gezegd. Ook aanbieders van (digitaal) lesmateriaal waren aanwezig om hun aanbod aan de docenten te tonen. Van Breugel keek later met voldoening op de platformbijeenkomst terug, net als Gertjan Deckers, voorzitter van de regio zuid van het platform. “Er wordt straks veel geïnvesteerd in de regionale projecten van Sterk Techniekonderwijs, niet alleen door de overheid, ook door de bedrijven. Dat is hard nodig en het is zeker zo belangrijk om door dit soort bijeenkomsten de onderlinge samenwerking verder te versterken.” Er werd in de pauzes dan ook driftig ‘genetwerkt’.

Workshops

In het middagprogramma waren er in twee rondes meer praktisch gerichte workshops. Hier keken de docenten vooral naar uit, zo bleek tijdens de lunchpauze, want het ‘doen, doen, doen’ is ook voor hen belangrijk. “We hebben vanochtend veel informatie gekregen die we nog moeten verwerken. Ik heb me voorgenomen alle websites die genoemd zijn even te bezoeken. Maar ik ben vooral heel benieuwd naar de workshops”, zegt docent Bertus den Breejen van het Wartburg College in Rotterdam. “De personenautotechniek kwam nog wat weinig aan bod”, reageert Paul van den Elzen van ROC de Leijgraaf in Veghel. “Maar het onderlinge contact is zeker zo belangrijk op zo’n dag. Het is ook fijn dat uitgevers van lesmateriaal aanwezig zijn.

De workshops in het middagprogramma hadden betrekking op onderwerpen als:

  • de innovatiewerkplaats (nieuwe opleiding diagnosespecialist);
  • innovatieve camerasystemen in moderne trucks (i.s.m. Truck Academy Noord-Holland);
  • tweewielertechniek en de elektrische fiets (i.s.m. Juizz);
  • laatste technieken op het gebied van klein schadeherstel;
  • technische ontwikkelingen in de branche van de mobiele werktuigen;
  • do’s and don’ts ín het gebruik van simulatoren.

Een duidelijke trend – ook in mobiliteit en transport – is de opmars van ICT, bleek zowel in de presentaties als in de workshops. “Het is niet meer alleen sleutelen, maar ook sleutelen met je hersen”, zo verwoordde Wim Overeen van Fedecom het.

Warehouse

De combinatie van ICT en ‘doen, doen, doen’ kwam sterk naar voren in de workshop over de game Warehouse Management System (WMS), die zowel in het vmbo als in het mbo en hbo
wordt gebruikt in opleidingen transport & logistiek. Jeff van Hek (Real Time Solutions en docent van het Summa College) en Erwin Heuvelmans van het Munnikenheide College (vmbo)
demonstreerden hoe studenten dankzij de game zelf betrekkelijk snel een warehouse kunnen managen. Voorraadbeheer, barcodes scannen en pickorders maken, alles komt aan bod. De
leerlingen kunnen min of meer spelenderwijs aan de slag. Jeff: “Studenten gaan vaak sneller dan de docent.”

In de workshops Sterk Techniekonderwijs ten slotte konden deelnemers ervaringen en best practices uitwisselen. Naast een groot aantal praktische voorbeelden uit de regio, kwam ook
hier het belang van een goed persoonlijk contact tussen mensen uit vmbo, mbo, bedrijven en organisaties naar voren. “Daarbij is het wel van belang te borgen dat het contact niet stopt
als een belangrijke sleutelfiguur wegvalt.” De persoonlijke contacten zijn op deze netwerkdag in ieder geval goed aangehaald, mocht de conclusie aan het eind van de bijeenkomst zijn.

Positieve reacties

“Ik heb alleen nog maar positieve reacties gehoord na afloop”, zo kijkt programmamanager Lenie van Lieverloo en organisator van de netwerkbijeenkomst terug. ”Natuurlijk wachten we nog de uitkomsten van het online evaluatieformulier af, maar de opkomst was goed en ik heb de indruk dat de docenten tevreden naar huis zijn gegaan. Ze hebben concrete en praktische suggesties en informatie van de branches en de bedrijven gekregen. Ik denk dat de docenten daar echt iets mee kunnen als ze mede vorm gaan geven aan Sterk Techniekonderwijs in hun regio. De start was een beetje moeilijk, onder meer door haperend treinverkeer. Een docent zei bij binnenkomst: “Ik hoop dat er een goede reden is om dit in Amsterdam te doen in plaats van op een beter bereikbare plek.” Maar hij zei na afloop: “Ik ben echt blij dat de bijeenkomst hier is gehouden. Het was zéér de moeite waard!”

Alle deelnemers ontvangen de link naar de presentaties van deze dag, op verzoek, separaat. Stuur een mail naar secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl.

Kortom: Met een mooie opkomst, enthousiaste exposanten en gemotiveerde inleiders en workshopleiders kijken wij terug op een geslaagde landelijke dag. Voor een impressie van deze dag, bekijk deze video.

Image

Impressie landelijke docentennetwerkbijeenkomst

Zo’n 85 docenten uit vmbo en mbo lieten zich op donderdag 7 november 2019 inspireren tijdens de landelijke docentennetwerkbijeenkomst van Platform Mobiliteit en Transport bij NexTechnician in Amsterdam.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!