14-10-2021

Het Platform M&T is op zoek naar een nieuwe regiovoorzitter Noord

Het Platform M&T is op zoek naar een nieuwe regiovoorzitter Noord

Naar aanleiding van een vervroegde keuze voor zijn pensioen komt de functie van regiovoorzitter van de regio Noord vacant. Na 4 jaar zullen we afscheid van Jos gaan nemen, maar pas nadat we een goede opvolger hebben kunnen vinden.  Daarom in deze nieuwsbrief een oproep voor kandidaten, die interesse hebben om deze taak over te nemen.

Wat verwacht het Platform M&T van een regiovoorzitter? Onze voorkeur gaat uit naar iemand die:

  • enthousiast en pro-actief betrokken is bij de ontwikkelingen binnen het VMBO / sector Techniek / M&T en t.b.v. het profiel M&T STO-doelen realiseert;
  • lesgeeft op het VMBO, Profiel M&T (liefst leerjaar 3 en 4);
  • leiding kan geven aan de regionale docentennetwerkbijeenkomsten;
  • in samenwerking met de andere regiovoorzitter komt tot een goede programma-invulling van de netwerkbijeenkomsten, afgestemd op de behoeften van de docenten uit de regio;
  • vanuit betrokkenheid en deskundigheid inbreng heeft op de landelijke platformvergaderingen;
  • tijd wil investeren;
  • ambitie heeft om de stap naar het landelijke netwerk M&T te maken, daar de verbinding te zijn tussen werkveld en landelijke ontwikkelingen om de vertaalslag terug te maken naar de eigen schoolpraktijk.

In een vacatie- en reiskostenvergoeding is voorzien.

Bent u geïnteresseerd? Laat het dan (vóór 8 november) weten via deze website of secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl

Zijn er vragen? Neem dan, via het secretariaat, contact op met Lenie van Lieverloo (programmamanager).

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!