13-04-2021

Terugblik op webinar nieuwe praktijkopdrachten voor het keuzevak Mobiele Werktuigen

Flexibel keuze scholingsaanbod

Op donderdag 1 april namen 15 docenten deel aan dit webinar in het kader van het keuzepakket van het Platform M&T. Het programma van dit webinar werd ingevuld door een ontwikkelwerkgroep vmbo-mbo Mobiele Werktuigen.

Het samenwerkingsverband van 14 mbo-opleidingen mobiele techniek en een drietal brancheorganisaties (Tim) maakt op verzoek van vmbo-docenten van het platform M&T praktijkopdrachten voor het keuzevak Mobiele werktuigen (K/MET11). In overleg met de docenten is gekozen voor een 22-tal opdrachten verdeeld over de onderwerpen: machineonderhoud, hydraulische systemen, pneumatiek, elektro en veiligheid. Het streven is om in samenwerking met de betrokken vmbo-docenten de opdrachten voor het nieuwe schooljaar klaar te hebben.

Ontwikkelgroep doet verslag

In dit webinar liet de ontwikkelwerkgroep zien welke onderwerpen er aan bod komen, hoe het lesmateriaal eruitziet en hoe je ermee kunt werken. Er was ruim tijd voor het stellen van vragen, het geven van tips en informatie.  Een paar belangrijke punten hieruit:

  • In het vmbo kan op deze wijze gewerkt worden aan eigentijdse beroepsbeelden uit deze mobiele werktuigenbranche.
  • Er wordt gewezen op de aansluiting bij de exameneisen.
  • In de presentatie zijn alle MBO-instellingen die aanbod hebben op Mobiele werktuigen in beeld. Vmbo-scholen krijgen zo een beeld van de landelijke spreiding en eventuele mogelijkheden voor contacten en aansluiting in de eigen regio.
  • Tevens zijn ontwikkelingen geschetst waarmee mobiele werktuigen te maken heeft en op zal moeten anticiperen: wat staat ons de komende decennia te wachten?!
  • Duidelijk wordt ook, dat er kansen liggen om via het Platform M&T op deze wijze aan te haken bij het bedrijfsleven en de materiaalontwikkelingen Mobiele Werktuigen die vanuit de branche impulsen krijgen voor het vmbo.

De presentaties en interessante links zijn beschikbaar.

Wat kan/moet de docent M&T hier nu mee?

In augustus 2021 zijn de eerste opdrachten (incl. theorie) klaar en die kunnen besteld worden. Het  ontwikkelde generieke lesmateriaal zal concreet moeten worden aangepast op de eigen schoolpraktijk (incl. de veiligheidsaspecten!).

Er kan gecommuniceerd worden met de werkgroep Mobiele Werktuigen om wijzigingen en tips met elkaar te bespreken. Het is belangrijk dit jaarlijks structureel met elkaar te realiseren. Maar ook tussentijds is het voor de ontwikkelwerkgroep helpend om feedback te krijgen, ervaringen te delen en elkaar te inspireren. De werkgroep kan en wil dit niet alleen! Alleen samen kunnen we bouwen aan goed lesmateriaal voor onze leerlingen!

Voor input aan de werkgroep: neem contact op met secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl.

 

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!