21-01-2021

Flexibel keuze scholingsaanbod

Flexibel keuze scholingsaanbod

Het flexibel keuze-scholingsaanbod zetten we ook in 2021 voort. Hoewel er reeds een fysiek keuzeprogramma klaarstaat, zal dit, i.v.m. Corona-maatregelen, niet worden ingepland voor uitvoering. Wellicht in betere tijden.

In plaats daarvan wordt invulling gegeven aan:

  • een digitaal thematisch professionaliseringsaanbod van 1,5 uur per bijeenkomst;
  • een klankbordgroep bijeenkomsten nieuwe praktijkgerichte leerweg GLTL, het praktijkgerichte programma M&T, m.b.v. ontwikkel- en pilotscholen.

Het gaat hierbij om online bijeenkomsten op middagen van 15.00-16.30 uur.

Data

Themabijeenkomsten
donderdagmiddag 1 april
• maandagmiddag 6 september

Klankbordgroep nieuwe Praktijkgerichte Leerweg GLTL: het praktijkgerichte programma M&T
donderdagmiddag 11 februari
• donderdagmiddag 7 oktober

De aangesloten scholen ontvangen separaat een uitnodiging voor deze bijeenkomsten.