11-02-2019

LOB-gesprekstafels

LOB gesprekstafels voor school/teamleiders en directeuren/managers

Hoe kunnen scholen jongeren begeleiden bij het ontdekken van hun talenten en passies en leren kiezen van een vervolgonderwijs of beroep? Door een goed LOB-programma kan de kans op verkeerde keuzes verkleind worden en de motivatie van jongeren voor de studie verbeterd. Uit zowel de LOB-monitor als gesprekken met mentoren en decanen blijkt dat er al heel veel goeds gebeurt op LOB-gebied, maar ook dat verbeteringen wenselijk zijn. Hiervoor is betrokkenheid van de schoolleiding (vo) of management (mbo) noodzakelijk.

Het Expertisepunt LOB organiseert LOB-gesprekstafels in 5 verschillende regio’s voor schoolleiders, managers, directeuren en teamleiders in zowel het vmbo, havo/vwo en mbo. Naast een plenaire lezing zullen collega’s praktijkvoorbeelden delen over de wijze waarop zij LOB in de school hebben vormgegeven. Aan de LOB-gesprekstafels is ruimte om met elkaar over verschillende LOB-thema’s te discussiëren en ervaringen uit te wisselen. En natuurlijk wordt er voor een lichte maaltijd gezorgd.

Data, locaties en meer weten:

Alle gesprekstafels vinden plaats van 16.00 – 19.00 uur.
Meld u aan!

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!