01-05-2017

Handreikingen schoolexamen avo-vakken en beroepsgerichte vakken in vmbo

Handreiking

Sinds jaar en dag maakt SLO ‘handreikingen’, bedoeld om scholen, vaksecties en docenten tips, ideeën en aanwijzingen te geven voor het vormgeven en inrichten van het schoolexamen. Voor een aantal vakken zijn de handreikingen nu ook in digitale vorm beschikbaar. Recentelijk zijn voor de avo-vakken Nederlands en Nask 1 toegevoegd. Ook voor een aantal beroepsgerichte keuzevakken zijn inmiddels handreikingen beschikbaar. Zie voor de handreiking M&T en meer info: http://handreikingschoolexamen.slo.nl/ment

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!