26-05-2021

De nieuwe leerweg M&T

De nieuwe leerweg M&T

In het voorjaar is een startdocument opgeleverd voor het praktijkgerichte examenprogramma M&T in de nieuwe leerweg. Hierop heeft het Platform M&T, samen met een groep klankbordscholen, uitgebreide en waardevolle feedbackgegeven.

Vanuit het startdocument en de feedback is de ontwikkelgroep vervolgens aan het werk gegaan om een concept examenprogramma als tussenproduct te ontwikkelen. Daarvoor wordt het Platform M&T en de geïnteresseerde groep klankbordscholen opnieuw betrokken voor feedback / feed forward.  Een online-bijeenkomst in het kader van het flexibele aanbod van het Platform M&T wordt daartoe georganiseerd op dinsdagmiddag 29 juni 2021 van 15.00-16.30 uur. Ook SLO en de ontwikkelgroep/pilotschool zullen daarbij aanwezig zijn.

Interesse? Laat het weten via mail! De reeds betrokken klankbordscholen ontvangen in ieder geval nog een uitnodiging voor deze bijeenkomst met een programma.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!