06-05-2020

M&T in coronatijd

Advisering OCW

Sinds half maart 2020 volgen leerlingen geen onderwijs meer op school maar thuis. De verwachting is dat dit ten minste tot 2 juni zal duren. Leerlingen hebben dan ten minste 10 weken geen onderwijs op school meer ontvangen. OCW heeft SPV (Stichting Platforms vmbo) gevraagd haar te adviseren over de vraag hoe het beroepsgerichte onderwijs weer opgestart kan worden, of er maatregelen genomen moeten worden voor de programmering van het beroepsgerichte onderwijs en zo ja welke. Ook Platform M&T denkt mee over dit advies. Zodra er meer bekend is, zullen we u hierover informeren.