28-05-2020

Praktische tips voor corona-proof beroepsgericht onderwijs

Veilig onderwijs

Vanaf 2 juni mogen de leerlingen in het VO weer naar school, maar moeten scholen, docenten en leerlingen zich houden aan de welbekende coronaregels van het RIVM. Voor de beroepsgerichte programma’s is het soms lastig deze regels en de hygiënemaatregelen na te leven. Bekijk de  praktische tips om beroepsgericht onderwijs mogelijk te maken.