10-04-2018

Carrosseriebouw

Contactplatform

RAI CarrosserieNL is de brancheorganisatie voor 300 bedrijven die voornamelijk werkzaam zijn in de carrosserie- en trailerbouw. Veel van deze bedrijven willen graag contact leggen met regionale vmbo’s die het profiel PIE en/of M&T voor derde- en vierdejaars leerlingen aanbieden. Deze profielen sluiten namelijk het best aan op de voor de sector meest relevante mbo niveau 2/3 vervolgopleidingen: (eerste) carrosseriebouwer of (metaal) constructiewerker.

Met de website http://leerbedrijfcarrosserie.nl/, een initiatief van CarrosserieNL, is een start gemaakt om het vinden van het juiste bedrijf of (v)mbo en de juiste contactpersoon te vergemakkelijken. Er is een zoekfunctie in opgenomen om carrosserie- en trailerbouwbedrijven maar ook vmbo’s en mbo’s te vinden (http://leerbedrijfcarrosserie.nl/index.php/vind-een-leerbedrijf) inclusief contactpersonen. Natuurlijk kunnen ook jongeren en andere geïnteresseerden hier gebruik van maken.

Het doel van de meeste bedrijven is contact te gaan zoeken met regionale (v)mbo’s voor zover ze dat nog niet gedaan hebben. We zouden het zeer op prijs stellen indien u antwoord kan geven op de volgende vragen:
• Biedt uw vmbo het profiel PIE aan voor derde- en vierdejaars leerlingen?
• Biedt uw vmbo ook het keuzevak carrosseriebouw aan?
• Biedt uw vmbo het profiel M&T aan voor derde- en vierdejaars leerlingen?
• Bij wie kunnen jongeren/ouders zich melden indien ze belangstelling hebben voor de onderbouw en/of de bovenbouw van uw vmbo?
• Bij wie kunnen regionale carrosserie- en trailerbouwbedrijven zich melden indien ze contact willen leggen met uw vmbo?
• Mogen we de door u opgegeven namen publiceren op http://leerbedrijfcarrosserie.nl/?

Meer informatie: j.burgers@raivereniging.nl of tel. 020 5044993 of mobiel 06 2220 3686

heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!