04-07-2018

Website Sterk techniekonderwijs in de lucht

Sinds eind juni is de website www.sterktechniekonderwijs.nl in de lucht. Het ministerie van OCW, Stichting Platforms VMBO, Platform Bèta techniek, Federatie Techniek, technische branches, bedrijfsleven en VNO-NCW zetten zich de komende jaren samen met het regionale onderwijs in voor Sterk techniekonderwijs.

In 2018 en 2019 krijgen vmbo-scholen geld per leerling in de profielen BWI, PIE en M&T. Dit geld kan besteed worden aan inventaris, personeel, nieuwe keuzevakken, vergroting van de instroom, enz. Scholen hoeven geen plannen in te dienen, maar moeten de uitgaven wel verantwoorden.

Daarnaast kan elke regio, samen met partners, een plan maken voor een kwalitatief hoogstaand en dekkend technisch vmbo in de regio. Voor de planvorming is € 50,- per leerling beschikbaar (GL 50%). Plannen moeten uiterlijk april 2019 worden ingediend. Voor het maken van regioplannen kan hulp ingeroepen worden.

Vanaf 2020 wordt er in elke regio gewerkt aan een technisch vmbo-aanbod van hoge kwaliteit dat goed voorbereid op opleiding en werk in de regio en dat duurzaam en doelmatig is. Dat kan in technische profielen, maar ook door meer aandacht voor techniek in de onderbouw, in keuzevakken en andere profielen.

Houd de website in de gaten voor het laatste nieuws en ontwikkelingen.

heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!

© 2018 - Platform Mobiliteit en Transport