20-06-2018

Acties voor sterk en toegankelijk beroepsonderwijs

Regionale afspraken om de aansluiting tussen het vmbo en mbo te verbeteren, de extra investering van 100 miljoen euro in het behoud van vmbo techniek, structureel doorlopende leerroutes vmbo en mbo en de samenvoeging van de gemengde en theoretische leerwegen in het vmbo. Met deze acties willen minister Van Engelshoven en minister Slob het beroepsonderwijs versterken en de kansengelijkheid vergroten.

Aansluiting vmbo mbo

De bewindslieden geven in een brief aan de Tweede Kamer aan: “Nu de gevolgen van het afnemende leerlingaantal duidelijk merkbaar worden, staan scholen in het beroepsonderwijs voor de opgave om goed en toegankelijk beroepsonderwijs te blijven aanbieden. De helft van alle Nederlandse jongeren volgt een beroepsopleiding met volop kansen op de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd blijft de aansluiting tussen vmbo en mbo een aandachtspunt.”

Meer informatie

 

 

heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!