02-09-2021

Bijgesteld servicedocument en FAQ’s corona

Bijgesteld servicedocument en FAQ’s corona

Half augustus 2021 heeft OCW aan alle scholen voor voortgezet onderwijs een bijgesteld servicedocument corona gestuurd. Dit document gaat gelden vanaf de start van het nieuwe schooljaar. In het document en in de daarbij horende FAQ’s zijn met grijs veranderingen ten opzichte van het voorgaande document aangegeven. Deze veranderingen hebben vooral betrekking op de vraag: hoe te handelen als er een met corona besmet persoon in de klas/school is en hoe om te gaan met ventilatie van lokalen en gebouwen.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!