11-09-2016

Bevoegdheden van leraren in de beroepsgerichte vakken in het vmbo

Nieuwe routes

In dit nieuwe schooljaar starten de meeste scholen met de nieuwe beroepsgerichte profielen. Alle leraren in beroepsgerichte vakken in de bovenbouw zullen nu of straks de overstap maken van hun huidige vak naar een nieuw profiel dat een breder vakgebied omvat.

Om leerlingen in de profielen goed les te kunnen blijven geven, zijn nieuwe kennis en vaardigheden nodig. Daarmee verandert ook de inhoud van de bevoegdheidseisen. Voor een aantal leraren geldt dat de huidige bevoegdheid het nieuwe profielvak niet volledig dekt. In samenwerking met Stichting Platforms VMBO, pilotscholen, VO-raad, Onderwijscoöperatie en lerarenopleidingen heeft OCW gezorgd voor routes die tot een passende bevoegdheid leiden. In een brief van 5 juli 2016 heeft de Staatssecretaris bestuurders en schoolleiders geïnformeerd over deze routes en hoe leraren hierbij gestimuleerd en gefaciliteerd kunnen worden. In de brief wordt ingegaan op de kernbegrippen bevoegd en bekwaam (1), vervolgens worden de routes naar een passende bevoegdheid voor het beroepsgerichte onderwijs geschetst (2) en tot slot wordt ingegaan op de scholing van beroepsgerichte leraren (3).

Downloads

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!