11-02-2019

Bevoegdheden in de toekomst

OCW is bezig met een toekomstverkenning rond bevoegdheden VO. Hierbij zijn allerlei partijen betrokken, waaronder Stichting Platforms vmbo. Mede naar aanleiding van de motie Rog waarin gevraagd wordt te onderzoeken of het mogelijk is ook voor de beroepsgerichte programma’s in het vmbo te werken met een PDG (pedagogisch didactisch getuigschrift) wordt de toekomstverkenning gestart met de beroepsgerichte programma’s van het vmbo.

3 ontwerpsessies

In het kader hiervan worden 3 ontwerpsessies georganiseerd waarvoor o.a. het Platform M&T van harte uitgenodigd wordt. Daarom delen we dit bericht met jullie. Voor deze drie O&O-sessies geldt dat OCW in elk geval gebruik zouden willen maken van expertise van:
– Leraren in beroepsgerichte vakken (over alle profielen)
– Schoolleiders vmbo-scholen (of breder)
– Lerarenopleiders beroepsgerichte vakken (over alle profielen)
– Platforms beroepsgericht vmbo (over alle profielen)
– Experts uit het MBO die iets kunnen vertellen over het pdg vs. tweedegraads bevoegdheid

In elk geval zal de vraag centraal staan wat voor onderwijsprofessionals er nodig zijn in de beroepsgerichte vakken in het vmbo, ten einde daar de kwaliteit van onderwijs te kunnen bereiken die we willen. Wat moeten deze onderwijsprofessionals kennen en kunnen om te voorzien in de behoefte van de doelgroep, te voldoen aan de vakinhoudelijke eisen en een goede doorlopende leerlijn naar het mbo te kunnen bieden?

Vanuit het Platform M&T zullen we aanwezig zijn tijdens deze ontwerpsessies. Aan de docenten M&T en hun leidinggevenden doen we een oproep om ideeën over dit onderwerp naar ons te mailen, zodat wij dit in kunnen brengen. Laat dus van je horen! Dat kan via secretariaat@platformmobiliteitentransport.nl.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!