12-09-2018

100 miljoen voor Techniek

Stimulans
De komende jaren komt er veel geld beschikbaar voor het stimuleren van techniekonderwijs in de regio. Al komend schooljaar ontvangen vmbo-scholen met de profielen BWI, PIE en M&T een bedrag per leerling om hun inventaris op orde te brengen, extra mensen aan te stellen of scholing te volgen. Vanaf 2020 kunnen samenwerkende scholen budget aanvragen. Met dat geld kunnen zij, samen met het mbo en het bedrijfsleven, hun plannen uitvoeren waarmee ze de kwaliteit van het techniekonderwijs in hun regio kunnen verhogen en het aanbod dekkend en toekomstbestendig kunnen maken. De komende jaren is er voor het technisch vmbo-onderwijs dus veel geld beschikbaar. Om over dat geld te kunnen beschikken moeten vmbo-scholen regionale plannen maken die tot doel hebben het technisch onderwijs in de regio dekkend, kwalitatief goed en innovatief te maken en de doorstroom naar technische opleidingen en beroepen te bevorderen.

Ondersteuning
Bij het maken van deze plannen kunnen vmbo-scholen een beroep doen op ondersteuning, operationeel (als het gaat om het goed doordenken van plannen in een regio waar al sprake is van samenwerking) strategisch (als het gaat om het bijeenbrengen van scholen). Scholen bepalen zelf wat hun regio is, zolang er maar sprake is van samenwerking tussen twee vmbo-scholen een mbo en het regionaal bedrijfsleven. De ondersteuning wordt verzorgd door Sterk Techniekonderwijs dat vormgegeven wordt door de Stichting Platforms vmbo (SPV) en het Platform Bèta Techniek (PBT).

Meer weten?
Kijk op www.sterktechniekonderwijs.nl.

 

heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!