14-06-2018

€100 miljoen extra voor techniekonderwijs vmbo

Het kabinet gaat structureel € 100 miljoen extra uittrekken voor een dekkend en kwalitatief hoogstaand techniekonderwijs op het vmbo. Dit is onder meer te danken aan een succesvolle lobby voor extra gelden waaraan ook het Platform M&T intensief heeft meegewerkt.

Het geld is er. Hoe nu verder? Gekozen is voor een regionale insteek. Elke regio in Nederland is immers anders: de arbeidsmarkt is overal verschillend, en daarmee de vraag naar technische arbeidskrachten. Ook het onderwijsaanbod kan sterk verschillen per regio. Bovendien bevinden scholen zich in verschillende fases van samenwerking en hebben ze een eigen aanpak voor het technisch vmbo.

Het kabinet vraagt elke regio plannen te formuleren voor het techniekonderwijs. Daarmee wordt vmbo- scholen de ruimte geboden voor een gedifferentieerde aanpak. Sommige regio’s kunnen daarbij voortbouwen op eerdere trajecten.

Plannen maken en indienen

Scholen krijgen een klein jaar om samen met elkaar, het mbo en het bedrijfsleven een plan te maken en in te dienen. Alle scholen met beroepsgericht vmbo ontvangen daarvoor een bedrag, want in veel regio’s vraagt de arbeidsmarkt er ook om het technologische gehalte van andere profielen te vergroten. Met dat geld kunnen scholen iemand vrijspelen om de plannen te maken en het benodigde netwerk op te zetten. Het gaat om een bedrag van in totaal circa € 50 per bovenbouwleerling in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen (alle profielen).

Voor leerlingen in de gemengde leerweg gaat het om de helft van dit bedrag. Tegelijkertijd moeten scholen nu al aan de slag om het niveau van het techniekonderwijs te verhogen. Daarom krijgen scholen in 2018 en 2019 voor elke bovenbouwleerling in de profielen Mobiliteit en Transport, Produceren, installeren en energie (PIE); Bouwen, wonen en interieur (BWI) van de beroepsgerichte leerwegen een bedrag om de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Het gaat om circa € 1500 per leerling in de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen in 2018 en € 3000 in 2019. Voor leerlingen in de gemengde leerweg gaat het om de helft van deze bedragen. De middelen worden door DUO als aanvullende bekostiging beschikbaar gesteld. Tot slot gaat er in totaal ruim € 9 miljoen beschikbaar komen voor de verdere professionalisering van beroepsgerichte docenten.

Ondersteuning van leden Platform M&T

Vóór 1 april 2019 moeten de plannen voor het techniekonderwijs worden worden ingediend. Het Platform M&T gaat samen met de andere Platforms Techniek en SPV haar leden ondersteunen in de uitvoering van de plannen. De komende periode is dit dan ook hét thema in alle vergaderingen en bijeenkomsten van het Platform M&T.

Meer weten over de  aanpak voor een sterk technisch vmbo? Bekijk hier de infographic.

Heeft u een vraag?

Neemt u dan direct contact op of vul het formulier in!