03-04-2018

Professionaliseringsbijeenkomst Pluspakket

Naast het basispakket dienstverlening van het Platform M&T, kunnen docenten ook deelnemen aan het pluspakket (extra dienstverlening voor scholen met een extra ondersteuningsbehoefte) van het Platform Mobiliteit en Transport.
De inhoud van deze middagbijeenkomst zal aansluiten op de wensen die naar voren kwamen uit de enquête m.b.t. de ondersteuningsbehoefte van de scholen.

Meer informatie over deze bijeenkomst volgt later. Zet deze datum alvast in uw agenda!