03-12-2019

Plusbijeenkomst Platform Mobiliteit en Transport

Plusbijeenkomst 3 december 2019

Op 3 december 2019 vindt van 13.30 tot 16.30 uur een plusbijeenkomst plaats voor leden van het Platform Mobiliteit en Transport.
De plusscholen hebben inhoudelijke onderwerpen aangegeven voor het programma 2019. In elke bijeenkomst wordt expliciet aandacht besteed aan kennisdeling over Sterk Techniekonderwijs. Daarnaast is er op deze scholingmiddagen de mogelijkheid tot kennisdeling en -uitwisseling tussen docenten M&T onderling, actuele info, deskundige gastsprekers en docentenstagemiddagen in de praktijk van een bedrijf.